Incidenta COVID 19 In judetul Galati, 11.03.2022

Incidenta COVID 19 In judetul Galati, 10.03.2022

Incidenta COVID 19 In judetul Galati, 09.03.2022

Incidenta COVID 19 In judetul Galati, 08.03.2022

Incidenta COVID 19 In judetul Galati, 07.03.2022

Incidenta COVID 19 In judetul Galati, 06.03.2022

Incidenta COVID 19 In judetul Galati, 05.03.2022

Incidenta COVID 19 In judetul Galati, 04.03.2022

Incidenta COVID 19 In judetul Galati, 02.03.2022

Incidenta COVID 19 In judetul Galati, 01.03.2022

Incidenta COVID 19 In judetul Galati, 28.02.2022

Incidenta COVID 19 In judetul Galati, 27.02.2022

Incidenta COVID 19 In judetul Galati, 26.02.2022

Incidenta COVID 19 In judetul Galati, 25.02.2022

Incidenta COVID 19 In judetul Galati, 24.02.2022

Incidenta COVID 19 In judetul Galati, 23.02.2022

Incidenta COVID 19 In judetul Galati, 22.02.2022

Incidenta COVID 19 In judetul Galati, 21.02.2022

Incidenta COVID 19 In judetul Galati, 20.02.2022

Incidenta COVID 19 In judetul Galati, 19.02.2022

Incidenta COVID 19 In judetul Galati, 18.02.2022

Incidenta COVID 19 In judetul Galati, 17.02.2022

Incidenta COVID 19 In judetul Galati, 16.02.2022

Incidenta COVID 19 In judetul Galati, 15.02.2022

Incidenta COVID 19 In judetul Galati, 14.02.2022

Incidenta COVID 19 In judetul Galati, 13.02.2022

Incidenta COVID 19 In judetul Galati, 12.02.2022

Incidenta COVID 19 In judetul Galati, 10.02.2022

Incidenta COVID 19 In judetul Galati, 09.02.2022

Incidenta COVID 19 In judetul Galati, 07.02.2022

Incidenta COVID 19 In judetul Galati, 06.02.2022

Incidenta COVID 19 In judetul Galati, 05.02.2022

Incidenta COVID 19 In judetul Galati, 04.02.2022

Incidenta COVID 19 In judetul Galati, 03.02.2022

Incidenta COVID 19 In judetul Galati, 02.02.2022

Incidenta COVID 19 In judetul Galati, 01.02.2022

Incidenta COVID 19 In judetul Galati, 31.01.2022

Incidenta COVID 19 In judetul Galati, 30.01.2022

Incidenta COVID 19 In judetul Galati, 29.01.2022

Incidenta COVID 19 In judetul Galati, 28.01.2022

Incidenta COVID 19 In judetul Galati, 27.01.2022

Incidenta COVID 19 In judetul Galati, 26.01.2022

Incidenta COVID 19 In judetul Galati, 25.01.2022

Incidenta COVID 19 In judetul Galati, 24.01.2022

Incidenta COVID 19 In judetul Galati, 23.01.2022

Incidenta COVID 19 In judetul Galati, 22.01.2022

Incidenta COVID 19 In judetul Galati, 21.01.2022

Incidenta COVID 19 In judetul Galati, 20.01.2022

Incidenta COVID 19 In judetul Galati, 19.01.2022

Incidenta COVID 19 In judetul Galati, 18.01.2022

Incidenta COVID 19 In judetul Galati, 17.01.2022

Incidenta COVID 19 In judetul Galati, 16.01.2022

Incidenta COVID 19 In judetul Galati, 15.01.2022

Incidenta COVID 19 In judetul Galati, 14.01.2022

Incidenta COVID 19 In judetul Galati, 13.01.2022

Incidenta COVID 19 In judetul Galati, 12.01.2022

Incidenta COVID 19 In judetul Galati, 11.01.2022

Incidenta COVID 19 In judetul Galati, 10.01.2022

Incidenta COVID 19 In judetul Galati, 09.01.2022

Incidenta COVID 19 In judetul Galati, 08.01.2022

Incidenta COVID 19 In judetul Galati, 07.01.2022

Incidenta COVID 19 In judetul Galati, 06.01.2022

Incidenta COVID 19 In judetul Galati, 05.01.2022

Incidenta COVID 19 In judetul Galati, 04.01.2022

Incidenta COVID 19 In judetul Galati, 03.01.2022

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 02.01.2022

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 01.01.2022

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 31.12.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 30.12.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 29.12.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 28.12.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 27.12.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 26.12.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 25.12.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 24.12.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 23.12.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 22.12.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 21.12.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 20.12.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 19.12.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 18.12.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 17.12.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 16.12.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 15.12.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 13.12.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 12.12.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 11.12.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 10.12.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 09.12.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 08.12.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 07.12.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 06.12.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 05.12.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 04.12.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 03.12.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 02.12.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 01.12.2021 

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 30.11.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 29.11.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 28.11.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 27.11.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 26.11.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 25.11.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 24.11.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 23.11.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 22.11.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 21.11.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 20.11.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 19.11.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 18.11.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 17.11.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 16.11.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 15.11.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 14.11.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 13.11.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 12.11.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 11.11.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 10.11.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 09.11.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 08.11.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 07.11.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 06.11.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 05.11.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 04.11.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 03.11.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 02.11.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 01.11.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 31.10.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 30.10.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 29.10.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 28.10.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 27.10.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 26.10.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 25.10.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 24.10.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 23.10.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 22.10.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 21.10.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 20.10.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 19.10.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 18.10.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 17.10.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 16.10.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 15.10.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 14.10.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 13.10.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 12.10.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 11.10.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 10.10.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 09.10.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 08.10.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 07.10.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 06.10.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 05.10.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 04.10.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 03.10.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 02.10.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 01.10.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 30.09.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 29.09.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 28.09.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 27.09.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 26.09.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 25.09.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 24.09.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 23.09.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 22.09.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 21.09.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 20.09.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 19.09.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 17.09.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 16.09.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 15.09.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 14.09.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 13.09.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 12.09.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 11.09.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 10.09.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 09.09.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 08.09.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 07.09.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 06.09.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 05.09.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 04.09.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 03.09.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 02.09.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 01.09.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 31.08.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 30.08.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 29.08.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 28.08.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 27.08.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 26.08.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 25.08.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 24.08.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 23.08.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 22.08.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 21.08.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 20.08.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 19.08.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 18.08.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 17.08.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 16.08.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 15.08.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 14.08.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 13.08.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 12.08.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 11.08.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 10.08.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 09.08.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 08.08.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 07.08.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 06.08.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 05.08.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 04.08.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 03.08.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 02.08.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 01.08.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 31.07.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 30.07.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 29.07.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 28.07.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 27.07.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 26.07.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 25.07.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 24.07.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 23.07.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 22.07.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 21.07.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 20.07.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 19.07.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 18.07.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 17.07.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 16.07.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 15.07.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 14.07.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 13.07.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 12.07.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 11.07.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 10.07.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 09.07.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 08.07.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 07.07.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 06.07.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 05.07.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 04.07.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 03.07.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 02.07.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 01.07.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 30.06.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 29.06.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 28.06.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 27.06.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 26.06.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 25.06.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 24.06.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 23.06.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 22.06.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 21.06.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 20.06.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 19.06.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 18.06.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 17.06.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 16.06.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 14.06.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 13.06.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 12.06.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 11.06.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 10.06.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 09.06.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 08.06.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 07.06.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 06.06.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 05.06.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 04.06.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 03.06.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 02.06.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 01.06.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 31.05.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 30.05.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 29.05.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 28.05.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 27.05.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 26.05.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 25.05.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 24.05.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 23.05.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 22.05.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 21.05.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 20.05.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 19.05.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 18.05.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 17.05.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 16.05.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 15.05.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 14.05.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 13.05.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 12.05.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 11.05.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 10.05.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 09.05.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 08.05.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 07.05.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 06.05.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 05.05.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 04.05.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 03.05.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 02.05.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 01.05.2021